cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

FAQs

Sort by:
Denne FAQ giver dig information, hvis USB-forbindelsen ikke virker.
View full article
Bemærk punkterne i denne FAQ, hvis der ikke er noget HDMI-signal tilgængeligt.
View full article
Denne FAQ hjælper dig med problemer med dit Wi-Fi-netværk.
View full article
Denne FAQ vil hjælpe dig, hvis lyd og billede er asynkrone.
View full article
Denne FAQ vil hjælpe dig med Bluetooth-parringsproblemer.
View full article
I tilfælde af app-problemer skal du følge punkterne i denne FAQ.
View full article
Hvis dit operativsystem ikke starter, skal du fortsætte som beskrevet i FAQ.
View full article
En for fast iskonsistens er som regel årsagen.
View full article
Displayets sensor skal kalibreres igen.
View full article
Ved problemer med operativsystemet skal du fortsætte som beskrevet i denne FAQ.
View full article
Installer de relevante drivere igen. 
View full article
Denne FAQ tilbyder løsninger til usædvanlig opvarmning af apparatet.
View full article
Følg punkterne i denne FAQ for at få den optimale iskonsistens.
View full article
Apparatet kan være snavset, rengør alle dele og indersiden af maskinen.
View full article
Denne FAQ fortæller dig mere om brug af mikrobølgeovne.
View full article
Det eksisterende dæksel er ikke en transportlås, men en stænkskærm.
View full article
Tjek punkterne i denne FAQ.
View full article
Tjek, hvilken type mikrobølgeovn du har, og indstil den korrekt ved hjælp af denne FAQ.
View full article
Tjek punkterne i denne FAQ.
View full article
Tjek punkterne i denne FAQ.
View full article
Top Contributors