cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hvorfor er enheden ikke tilsluttet via USB?

Spørgsmål

Hvorfor er enheden ikke tilsluttet via USB?

 


Svar

  • Kontroller med et andet apparat, om forbindelsen fungerer korrekt og ikke afbrydes. Hvis dette er tifælde, kan det muligvis skyldes apparatet (PC / Smartphone). MEDION Service App tester dine Windows- og Androidsystemer for alle mulige fejlkilder og giver dig straks et resultat.
  • Selv hvis der ikke er nogen fejl på USB-stikket, genkendes det muligvis ikke af enheden, fordi der er en generel inkompatibilitet mellem enheden og USB-stikket. Prøv derfor forskellige USB-stik med enheden.
  • Nogle USB-porte, f. eks. på TV, genererer ikke nok strømstyrke til at forsyne eksterne harddiske med tilstrækkelig strøm. Det anbefales derfor at bruge større harddiske (HDD) med egen strømforsyning.
  • Afhængigt af formateringen af en harddisk (USB-stik / HDD) gekendes det eksterne lagringsmedie ikke. Omformatering kan afhjælpe problemet, men dette vil resultere i sletning af alle data på lagringsmediet.

 

⚠️Bemærk⚠️ I denne FAQ finder du oplysninger om, hvordan du fjerner USB-nøglen korrekt fra din enhed.


Version history
Last update:
‎16.05.2024 09:02
Updated by:
Contributors