cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hvorfor gør ismaskinen isens konsistens for blød?

Spørgsmål

Hvorfor gør ismaskinen isens konsistens for blød?

 


Svar

Bemærk følgende punkter:

  • Isbeholderen af aluminium i apparatet skal have en temperatur på -15 °C. For at opnå den optimale iskonsistens skal du sørge for, at låget ikke åbnes for længe eller for ofte, eller at maskinen ikke er slukket.
  • Utilstrækkelig ventilation eller tildækkede ventilationsåbninger kan medføre, at maskinen bliver varm og påvirker isens konsistens. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads mellem ventilationsåbningerne og andre apparater eller væggen.
  • Den omgivende temperatur er også afgørende for apparatets køleydelse. Vælg en placering til apparatet, hvor du undgår direkte sollys og hvor der er tilstrækkelig luft til at cirkulere bag apparatet.

 


Version history
Last update:
‎02.04.2024 12:29
Updated by:
Labels (3)
Contributors