cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hvorfor bliver ismaskinen ved med at bippe?

Spørgsmål

Hvorfor bliver ismaskinen ved med at bippe?

 


Svar

Fjern de indvendige dele, alle folier, skumdele og eventuelle transportsikkerhedsanordninger. Rengør alle dele og maskinens indre. Saml derfor det hele igen, og start enheden igen.


Version history
Last update:
‎20.03.2024 07:56
Updated by:
Labels (3)
Contributors