annuleren
Resultaten voor 
Zoek in plaats daarvan naar 
Bedoelde u: 

Hoe werk ik de firmware van het alarmsysteem bij?

Vraag

Hoe kan ik de firmware voor het MEDION P85731 (MD 90731) / MEDION P85770 (MD 90770) / MEDION P85774 (MD 90774) alarmsysteem bijwerken?

 


Antwoord

Ga als volgt te werk:

  1. Open de app en wacht op de verbinding met de cloud.
  2. Voer de admin pin in bij de alarmcentrale en bevestig met Enter (rechtsonder).
  3. Druk op de * -toets [CLR] (linksonder).
  4. Wanneer de firmware-update in het display wordt aangeboden, drukt u op de 1 toets om deze te starten.
  5. Bevestig na 3 tot 10 seconden het pop-upbericht over de firmware-update in de app.
  6. Druk, indien nodig, na enkele seconden opnieuw op de 1 knop om het alarmbedieningspaneel op te starten.

De app schakelt dan over naar de updatestand en na enkele seconden toont het display, van de alarmcentrale, de download in procenten (%). De duur van de update is minimaal 3 tot 4 minuten, afhankelijk van de internetverbinding. Na het succesvol downloaden van de firmware, start het systeem automatisch opnieuw op. U kunt dan de nieuwe firmwareversie controleren in het apparaat beheer van de app.

 

  1. Schakel het apparaat uit met de schakelaar onder de klep gedurende 30 seconden en schakel het weer in.
  2. Start de app opnieuw op en log daar opnieuw in.

 

Afhankelijk van het aantal aanwezige sensoren kan het tot een uur duren voordat alle bijbehorende informatie is uitgewisseld en gesynchroniseerd met de cloud. Tijdens deze fase knippert de WLAN-LED om aan te geven dat de gegevensuitwisseling plaatsvindt. Het knipperen mag in deze situatie niet worden verward met een ontbrekende WLAN-verbinding. Zodra het proces is voltooid, brandt de WLAN-LED weer permanent.

 

⚠️Opmerking⚠️:

Van tijd tot tijd lijkt de app korte tijd niet te werken. Tijdens deze fase worden alle sensorgebeurtenissen echter nog steeds gemeld aan de app. Deze schakelt na korte tijd automatisch terug naar de bedrijfsmodus. Bij een herstart van de app is hij onmiddellijk weer in de bedrijfsmodus.


Versiegeschiedenis
laatst bijgewerkt:
‎12.01.2024 13:52
Bijgewerkt door:
Labels (2)
Medewerkers